Χάρτης Δράσεων
Ημερολόγιο
Newsletter
Ενημερώσου για τις δράσεις του προγράμματος
 
Αρχική σελίδα Γενικά Στοιχεία του Προγράμματος Επικοινωνία
 
Ντοκιμαντέρ Προγράμματος LIFE Σκύρου SKYROSBIODIVERSITY Ντοκιμαντέρ Προγράμματος LIFE Σκύρου SKYROSBIODIVERSITY (με υπότιτλους) Τηλεοπτικό αφιέρωμα στη Σκύρο και το πρόγραμμα LIFE - Gembloux, Βέλγιο

30 Αυγούστου '16
Η Ορνιθολογική στη Σκύρο!
Μέχρι και τις 31/8 θα λειτουργήσει το ενημερωτικό πρόγραμμα της Ορνιθολογικής Εταιρείας στην Πλατεία στη Χώρα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την ενημέρωση των επισκεπτών για την φύση, τα πουλιά και την βιώσιμη ανάπτυξη της Σκύρου, η οποία λειτούργησε για πρώτη χρονιά φέτος τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η όμορφη αυτή πρωτοβουλία έγινε θετικά δεκτή από τους Σκυριανούς και υποστηρίχθηκε από το Δήμο με την παραχώρηση του περιπτέρου και μέσω των υπευθύνων του προγράμματος Life.
20 Ιουνίου '16
Συνάντηση Εργασίας για το Σχέδιο δράσης Βιοποικιλότητας της Σκύρου
Η προσέγγιση του ‘Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα’ και η εφαρμογή της στο νησί της Σκύρου θα παρουσιαστεί στις 24-26 Ιουνίου στη Σκύρο σε ειδική Συνάντηση Εργασίας που διοργανώνει Δήμος Σκύρου και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στα πλαίσια του Προγράμματος  LIFE+ SKYROSBIODIVERSITY.  
25 Μαϊου '16
Η Σκύρος και το Πρόγραμμα LIFE στην τελετή για τα Ευρωπαϊκά βραβεία Natura 2000
Ανάμεσα σε 20 Ευρωπαϊκές χώρες και 83 υποψηφιότητες η Σκύρος κατάφερε να φτάσει στους 4 τελικούς υποψηφίους για το βραβείο NATURA 2000 για την κατηγορία «Κοινωνικό-οικονομικά οφέλη» για τις δράσεις του Προγράμματος LIFE του Δήμου Σκύρου στην περιοχή του Κόχυλα.
Το πρόγραμμα LIFE09 NAT/GR/000323 υλοποιείται από το Δήμο Σκύρου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πράσινου Ταμείου.